51. Huurceel van een huis in de Hoogstraat te Brugge, door het